By

Vicky von der Fuhr
Deze bijdrage richt zich op accountants in de uitoefening van niet-wettelijke taken. Hierbij moet men onder meer denken aan het samenstellen van financiële informatie en het adviseren en bijstaan van (MKB) ondernemers.
Read More
Deze bijdrage richt zich op accountants in de uitoefening van niet-wettelijke taken. Hierbij moet men onder meer denken aan het samenstellen van financiële informatie en het adviseren en bijstaan van (MKB) ondernemers.
Read More
In deze zaak staat de kwalificatie van dealer- en reparatieovereenkomsten centraal die zijn gesloten tussen enerzijds Stellantis Nederland B.V. (‘Stellantis’) en anderzijds haar dealers en reparateurs. Stellantis is verantwoordelijk voor de verkoop, het onderhoud en de reparatie van voertuigen van onder meer de merken Opel, Citroën, Peugeot en DS in Nederland.
Read More
Sinds 1978 bestaat tussen (de rechtsvoorganger van) Duomed The Netherlands B.V. (‘Duomed’) als distributeur en (de rechtsvoorganger van) Fujifilm Europe GmbH als leverancier een distributierelatie. In 2011 zijn de distributie overeenkomsten voor de Nederlandse markt overgenomen door Fujifilm Europe B.V. (‘Fujifilm’).
Read More
In deze uitspraak geeft het hof onder meer een oordeel over de buitengerechtelijke ontbinding van een agentuurovereenkomst op grond van artikel 6:265 BW. De principaal is volgens de agent tekort geschoten in de nakoming van haar verplichting facturen te sturen van directe en indirecte orders in het exclusiviteitsgebied van de agent en om over deze...
Read More
Wat zijn de vereisten voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden bij internationale koopovereenkomsten met betrekking tot roerende zaken?
Read More
Art. 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (‘EVRM’) waarborgt het recht op een eerlijk proces. Onderdeel hiervan is het recht op behandeling van de zaak door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht
Read More
Een Nederlandse importeur van alcoholische dranken koopt sinds 1996 met regelmaat wijn in van een Italiaanse leverancier. De importeur is de enige distributeur in Nederland (in ieder geval sinds eind september 2017) van twee labels van de leverancier, te weten Gran Sasso en Don Camillo.
Read More
1 2 3