By

Vicky von der Fuhr
Zowel de kantonrechter als het gerechtshof hadden de opposant van een verstekvonnis niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzet wegens overschrijding van de verzettermijn.
Read More
In een echtscheidingsconvenant is vastgelegd dat de man in geval van uittreding uit de maatschap waar hij werkzaam is, een bepaald percentage van zijn goodwill aanspraken aan de vrouw zal vergoeden.
Read More
Nadat een bestelauto is omgebouwd tot camper, constateert de eigenaar diverse gebreken. De aanspraak op nakoming (herstel) wordt omgezet in een aanspraak op vervangende schadevergoeding, welke de eigenaar in rechte vordert van de camperbouwer.
Read More
De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een zaak waar de vraag centraal stond of een verzekeraar in de algemene voorwaarden mag bepalen dat de kosten van een contra-expert alleen worden vergoed indien de expert voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.
Read More
Als je voorheen tussentijds hoger beroep wilde instellen tegen een tussenvonnis, moest dat voordat de appeltermijn was verstreken (te rekenen vanaf de datum van het tussenvonnis waarvan men in appel wilde).
Read More
This site is registered on wpml.org as a development site.