Day

oktober 16, 2023
In deze uitspraak geeft het hof onder meer een oordeel over de buitengerechtelijke ontbinding van een agentuurovereenkomst op grond van artikel 6:265 BW. De principaal is volgens de agent tekort geschoten in de nakoming van haar verplichting facturen te sturen van directe en indirecte orders in het exclusiviteitsgebied van de agent en om over deze...
Read More