Blog

Lees hier onze blogs

Toepasselijkheid algemene voorwaarden onder het Weens Koopverdrag

Wat zijn de vereisten voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden bij internationale koopovereenkomsten met betrekking tot...
Lees meer

Partijdigheid van de rechter

Art. 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden...
Lees meer

Vordering tot nakoming in kort geding van opgezegde exclusieve distributieovereenkomst; rechtsmacht Nederlandse rechter

Een Nederlandse importeur van alcoholische dranken koopt sinds 1996 met regelmaat wijn in van een Italiaanse...
Lees meer

Opzegging duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd met de overeengekomen opzegtermijn van één maand houdt stand

Get Moving c.s. exploiteert een transportbedrijf dat onder meer gespecialiseerd is in pakketbezorging aan huis. Get...
Lees meer

Omzeiling exclusiviteitsafspraak

Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 juli 2022 -  omzeiling exclusiviteitsafspraak met distributeur door verkopen te laten lopen...
Lees meer

Een handelsrelatie kwalificeert al snel als agentuur

Rechtbank Rotterdam 31 maart 2022 – verleende consultancy diensten kwalificeren als agentuur; de regels ten aanzien...
Lees meer

Nabootsing is dringende reden voor beëindiging agentuurovereenkomst

Op 12 mei 2021 bericht een leverancier van Wellcotec haar dat de agent om de productie,...
Lees meer

Het blijft oppassen met (nietige) provisie bepalingen in agentuurovereenkomsten

Een leverancier van gas en elektriciteit, Qwint B.V. (hierna ‘Qwint’), sluit op 22 maart 2019 een...
Lees meer

Verzuim inschrijving rechtsmiddel?

ABC, een Nederlandse vennootschap, heeft geïnvesteerd in ATI, een Belgische vennootschap. ABC heeft onroerend goed geleverd...
Lees meer
1 2 3