Blog

Lees hier onze blogs

Accountant aansprakelijk bij mislopen coronasteun?

Deze bijdrage richt zich op accountants in de uitoefening van niet-wettelijke taken. Hierbij moet men onder...
Lees meer

Tips voor de MKB accountant (ter voorkoming van aansprakelijkheid)

Deze bijdrage richt zich op accountants in de uitoefening van niet-wettelijke taken. Hierbij moet men onder...
Lees meer

Vacature: Juridische Secretaresse

Commercial en/of Corporate Litigation
Lees meer

Vacature: Procesadvocaat

Commercial en/of Corporate Litigation
Lees meer

Zijn autodealers franchisenemers in de zin van de Wet Franchise?

In deze zaak staat de kwalificatie van dealer- en reparatieovereenkomsten centraal die zijn gesloten tussen enerzijds...
Lees meer

Beëindiging distributieovereenkomst niet rechtsgeldig; voortzetting gelet op de gerechtvaardigde belangen van de distributeur

Sinds 1978 bestaat tussen (de rechtsvoorganger van) Duomed The Netherlands B.V. (‘Duomed’) als distributeur en (de...
Lees meer

Ontbinding van de agentuurovereenkomst op grond van artikel 6:265 BW

In deze uitspraak geeft het hof onder meer een oordeel over de buitengerechtelijke ontbinding van een...
Lees meer

Toepasselijkheid algemene voorwaarden onder het Weens Koopverdrag

Wat zijn de vereisten voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden bij internationale koopovereenkomsten met betrekking tot...
Lees meer

Partijdigheid van de rechter

Art. 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden...
Lees meer
1 2 3