Blog

Lees hier onze blogs

HR 15 juli 2022: Verzuim inschrijving rechtsmiddel?

ABC, een Nederlandse vennootschap, heeft geïnvesteerd in ATI, een Belgische vennootschap. ABC heeft onroerend goed geleverd...
Lees meer

HR 15 juli 2022: Verzoek om voorlopig getuigenverhoor

Een voorlopig getuigenverhoor kan van belang zijn bij de afweging om een civiele procedure te starten....
Lees meer

HR 17 juni 2022: De werking van verstek (art. 139 Rv) in hoger beroep

In beginsel wordt bij verstek van de gedaagde de vordering van de eisende partij door de...
Lees meer

HR 13 mei 2022: Gezag van gewijsde; belang bij instellen rechtsmiddel

Hier was de vraag aan de orde of een partij in beroep moet tegen een uitspraak...
Lees meer

Niet-ontvankelijkheid in verzet leidt niet zonder meer ook tot niet-ontvankelijkheid in reconventie

Zowel de kantonrechter als het gerechtshof hadden de opposant van een verstekvonnis niet-ontvankelijk verklaard in zijn...
Lees meer

Klachtplicht ex artikel 7:23 BW kan niet ambtshalve worden toegepast

Nadat een bestelauto is omgebouwd tot camper, constateert de eigenaar diverse gebreken. De aanspraak op nakoming...
Lees meer

Vacature: Procesadvocaat

Commercial en/of Corporate Litigation
Lees meer

HR: kwaliteitseisen aan contra-expert in polisvoorwaarden verzekeraar onredelijk bezwarend

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een zaak waar de vraag centraal stond of een...
Lees meer
1 2
This site is registered on wpml.org as a development site.