Blog

Lees hier onze blogs

Vordering tot nakoming in kort geding van opgezegde exclusieve distributieovereenkomst; rechtsmacht Nederlandse rechter

Een Nederlandse importeur van alcoholische dranken koopt sinds 1996 met regelmaat wijn in van een Italiaanse...
Lees meer

Opzegging duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd met de overeengekomen opzegtermijn van één maand houdt stand

Get Moving c.s. exploiteert een transportbedrijf dat onder meer gespecialiseerd is in pakketbezorging aan huis. Get...
Lees meer

Omzeiling exclusiviteitsafspraak

Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 juli 2022 -  omzeiling exclusiviteitsafspraak met distributeur door verkopen te laten lopen...
Lees meer

Een handelsrelatie kwalificeert al snel als agentuur

Rechtbank Rotterdam 31 maart 2022 – verleende consultancy diensten kwalificeren als agentuur; de regels ten aanzien...
Lees meer

Nabootsing is dringende reden voor beëindiging agentuurovereenkomst

Op 12 mei 2021 bericht een leverancier van Wellcotec haar dat de agent om de productie,...
Lees meer

Het blijft oppassen met (nietige) provisie bepalingen in agentuurovereenkomsten

Een leverancier van gas en elektriciteit, Qwint B.V. (hierna ‘Qwint’), sluit op 22 maart 2019 een...
Lees meer

Verzuim inschrijving rechtsmiddel?

ABC, een Nederlandse vennootschap, heeft geïnvesteerd in ATI, een Belgische vennootschap. ABC heeft onroerend goed geleverd...
Lees meer

Verzoek om voorlopig getuigenverhoor

Een voorlopig getuigenverhoor kan van belang zijn bij de afweging om een civiele procedure te starten....
Lees meer

De werking van verstek (art. 139 Rv) in hoger beroep

In beginsel wordt bij verstek van de gedaagde de vordering van de eisende partij door de...
Lees meer
1 2 3