Blog

Lees hier onze blogs

Klachtplicht ex artikel 7:23 BW kan niet ambtshalve worden toegepast

Nadat een bestelauto is omgebouwd tot camper, constateert de eigenaar diverse gebreken. De aanspraak op nakoming...
Lees meer

HR: kwaliteitseisen aan contra-expert in polisvoorwaarden verzekeraar onredelijk bezwarend

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een zaak waar de vraag centraal stond of een...
Lees meer

De HR gaat om met betrekking tot tussentijds hoger beroep tegen een tussenvonnis

Als je voorheen tussentijds hoger beroep wilde instellen tegen een tussenvonnis, moest dat voordat de appeltermijn...
Lees meer

VEB/BP: aanknoping bij de plaats van de beursnotering voor bepaling van het Erfolgsort

VEB heeft tegen BP een collectieve actie ingesteld bij de Nederlandse rechter, namens (voormalig) aandeelhouders die...
Lees meer

Door bedrijfscultuur van zelfverrijking gaan frauderende managers deels vrijuit

Deze zaak gaat over fraude bij containeroverslagbedrijf Rotterdam Short Sea Terminals B.V. (‘RST’). Managers van dit...
Lees meer
1 2 3