Blog

Lees hier onze blogs

Gezag van gewijsde; belang bij instellen rechtsmiddel

Hier was de vraag aan de orde of een partij in beroep moet tegen een uitspraak...
Lees meer

Niet-ontvankelijkheid in verzet leidt niet zonder meer ook tot niet-ontvankelijkheid in reconventie

Zowel de kantonrechter als het gerechtshof hadden de opposant van een verstekvonnis niet-ontvankelijk verklaard in zijn...
Lees meer

Klachtplicht ex artikel 7:23 BW kan niet ambtshalve worden toegepast

Nadat een bestelauto is omgebouwd tot camper, constateert de eigenaar diverse gebreken. De aanspraak op nakoming...
Lees meer

HR: kwaliteitseisen aan contra-expert in polisvoorwaarden verzekeraar onredelijk bezwarend

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een zaak waar de vraag centraal stond of een...
Lees meer

De HR gaat om met betrekking tot tussentijds hoger beroep tegen een tussenvonnis

Als je voorheen tussentijds hoger beroep wilde instellen tegen een tussenvonnis, moest dat voordat de appeltermijn...
Lees meer

VEB/BP: aanknoping bij de plaats van de beursnotering voor bepaling van het Erfolgsort

VEB heeft tegen BP een collectieve actie ingesteld bij de Nederlandse rechter, namens (voormalig) aandeelhouders die...
Lees meer

Door bedrijfscultuur van zelfverrijking gaan frauderende managers deels vrijuit

Deze zaak gaat over fraude bij containeroverslagbedrijf Rotterdam Short Sea Terminals B.V. (‘RST’). Managers van dit...
Lees meer
1 2 3