De HR gaat om met betrekking tot tussentijds hoger beroep tegen een tussenvonnis

Auteur: Willemijn van den Berg

Als je voorheen tussentijds hoger beroep wilde instellen tegen een tussenvonnis, moest dat voordat de appeltermijn was verstreken (te rekenen vanaf de datum van het tussenvonnis waarvan men in appel wilde). Ook als je dus nog geen beslissing had op je verzoek tot het openstellen van tussentijds hoger beroep, moest je alvast appelleren om de termijn veilig te stellen. Dat is nu voorbij. De Hoge Raad heeft een arrest gewezen waarin een aantal nieuwe regels wordt geformuleerd met betrekking tot tussentijds hoger beroep.

De Hoge Raad oordeelt onder meer dat de rechter te allen tijde – op verzoek of ambtshalve en na partijen te hebben gehoord – hoger beroep van een tussenvonnis kan openstellen, zo lang nog geen eindvonnis is gewezen. Dit moet bij vonnis. Afwijzing van een verzoek tot het openstellen van tussentijds hoger beroep kan wel op andere wijze, mits schriftelijk. Als de rechter tussentijds hoger beroep openstelt, kan hoger beroep worden ingesteld van alle tussenvonnissen die tot dat moment in de procedure zijn gewezen (voor zover zij vatbaar zijn voor hoger beroep).

Het hoger beroep moet worden ingesteld voordat de appeltermijn is verstreken, te rekenen vanaf de datum van de uitspraak waarbij tussentijds hoger beroep is opengesteld.

Ruimere termijnen dus voor het instellen van tussentijds appel en meer duidelijkheid ten aanzien van de procedure.

HR 17 december 2021 ECLI:NL:HR:2021:1924