/ Advocaat

Katinka Becker

Katinka heeft proceservaring op het gebied van het ondernemingsrecht en contractuele geschillen. Daarnaast adviseert Katinka op het gebied van corporate governance, aansprakelijkheidsrecht en gerelateerde onderwerpen.
 
Katinka studeerde Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Leiden. Na haar afstuderen in 2017 heeft zij 4,5 jaar als advocaat bij HVG Law gewerkt.
 
Katinka heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Burgerlijk procesrecht: litigation en Ondernemingsrecht: beroepsaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.