/ Advocaat / partner

Romée Reitsma

Romée is gespecialiseerd in het voeren van civiele procedures, zowel in nationale als internationale context. In de aanloop daarnaar, en vaak ook ter voorkoming daarvan, adviseert zij veelvuldig over verbintenisrechtelijke en procesrechtelijke vraagstukken. Romée heeft een focus op distributie, franchise en agentuurkwesties.
 
Tot haar cliëntenkring behoren onder meer ondernemingen die actief zijn in de voedings-, elektronica, teelt en IT- industrie, alsmede verzekeraars.
 
Romée begon haar carrière bij De Brauw Blackstone Westbroek. Daarna is zij werkzaam geweest bij Rutgers & Posch.
 
Romée is lid van de Vereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur.
 
Romée heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Algemene praktijk, burgerlijk recht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.