/ Advocaat / partner

Olav Heuts

Olav is advocaat sinds 1996 en is gespecialiseerd in corporate en commercial litigation. Olav adviseert en procedeert in geschillen binnen de onderneming, in het bijzonder aandeelhoudersgeschillen en conflicten over governance binnen de rechtspersoon, claims over fusie- en overnamecontracten, bestuurdersaansprakelijkheid en ontvlechting van zakelijke samenwerkingsverbanden. Olav is een zeer ervaren strategisch adviseur van ondernemingen en treedt regelmatig op als advocaat in (internationale) arbitrages en zakelijke mediations.

Olav is lid van deĀ Vereniging Corporate Litigation en de Vereniging van Insolventie Advocaten (INSOLAD). Olav heeft de Mfn Mediation Opleiding gevolgd.

Olav heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Ondernemingsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.