Belangrijke informatie

Rechtsvorm

Lennox Litigation is de handelsnaam van Lennox Litigation B.V., gevestigd te Amsterdam. Lennox Litigation B.V. is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 82938067.

 
Het btw-nummer van Lennox Litigation B.V. is NL862662412B01.

 

Opdrachten

Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Lennox Litigation B.V., ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

 

Voorwaarden

Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid, de toepasselijkheid van Nederlands recht en de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam zijn opgenomen.

 

Nederlandse Orde van Advocaten

De advocaten van Lennox Litigation B.V. zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en gebonden aan specifieke (gedrags-)regels. Deze zijn te vinden op https://www.advocatenorde.nl/.

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De advocaten van Lennox Litigation B.V. zijn verzekerd conform de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten door middel van een door Lennox Litigation B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Informatie over deze polis is beschikbaar voor onze cliƫnten.

 

Rechtsgebiedenregister

De advocaten van Lennox Litigation B.V. hebben zich geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.