Expertises

Wij hebben ruime ervaring en expertise op het gebied van onder meer:

 • handelsgeschillen (waaronder geschillen over contracten, productaansprakelijkheid, agentuur en distributie);
 • overnamegeschillen;
 • geschillen binnen de onderneming (waaronder aandeelhoudersgeschillen);
 • beroepsaansprakelijkheid (en tuchtrecht) van accountants, advocaten en fiscalisten;
 • bestuurdersaansprakelijkheid;
 • verzekeringsrecht;
 • burgerlijk procesrecht (waaronder beslag- en executierecht);
 • internationaal privaatrecht;
 • arbitrages en wat daarmee samenhangt, zoals vernietigingsprocedures, exequatur verzoeken, etc.
Voorbeelden van zaken die wij behandelen of in het verleden hebben behandeld:
 • internationale productaansprakelijkheidszaak voor multinational in de Chemie;
 • bijstaan van horecaondernemer in een geschil met een brouwerij;
 • opgetreden voor een aannemer in een kabel- en leidingschadezaak;
 • geschil over uitleg van polisvoorwaarden;
 • bijstaan van adviseurs in een geschil met betrekking tot een overname;
 • vernietigingsprocedure arbitraal vonnis;
 • internationale beroepsaansprakelijkheidszaak notaris betreffende begeleiding van een cross border transactie;
 • opgetreden voor een voormalig bestuurder van een zorgaanbieder die persoonlijk aansprakelijk werd gesteld door een leverancier;
 • exequaturprocedure tegen LibiĆ«;
 • opgetreden voor een buitenlandse (Europese) staat die gedagvaard was voor de Nederlandse rechter; immuniteitsvraagstukken;
 • opgetreden voor een buitenlandse aandeelhouder (institutionele belegger) bij de afwikkeling van de Fortis collectieve actie;
 • bijstaan van Duits Mittelstandbedrijf in een internationaal handelsgeschil tegen Nederlandse multinational;
 • arbitrage over geschil binnen de maatschap;