Expertises

Geschillen waarbij wij kunnen helpen

 • Overname- en handelsgeschillen (waaronder geschillen over contracten, productaansprakelijkheid, agentuur en distributie) en geschillen binnen de onderneming (waaronder aandeelhoudersgeschillen);
 • Beroepsaansprakelijkheid (en tuchtrecht) van accountants, advocaten en fiscalisten;
 • bestuurdersaansprakelijkheid;
 • verzekerings-, internationaal privaat- en burgerlijk procesrecht (waaronder beslag- en executierecht);
 • Arbitrages en wat daarmee samenhangt, zoals vernietigingsprocedures, exequatur verzoeken, etc.

Oplossingen waaraan we hebben bijgedragen

 • Internationale productaansprakelijkheidszaak voor een chemiemultinational;
 • Bijstaan van adviseurs in een geschil met betrekking tot een overname;
 • Exequaturprocedure tegen LibiĆ«;
 • Opgetreden voor een Europese staat die gedagvaard was voor de Nederlandse rechter; immuniteitsvraagstukken;
 • Opgetreden voor een buitenlandse aandeelhouder (institutionele belegger) bij de afwikkeling van de Fortis collectieve actie;
 • Bijstaan van Duitse onderneming in een internationaal handelsgeschil tegen een Nederlandse multinational.